Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Influensa vaksine

  Tilbudet gjelder:

Personer som er 65 år eller  eldre.

Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet.

Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt , lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.

Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens. Voksne og barn med diabetes mellitus  ( både type 1 og type 2). Voksne og barn med kronisk nyresvikt.

Beboere på alders - og sykehjem.

NYTT I ÅR ER AT OGSÅ FØLGENDE GRUPPER SKAL TILBYS VAKSINE:

Gravide i 2. og 3. trimester.

Voksne og barn med kronisk leversvikt. Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

Voksne og barn med svært alvorlig fedme. BMI over 40  I tillegg skal svinerøktere anbefales vaksine