Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Permisjon og vikariat

13. september 2019

Dr. Mukkaden skal i permisjon fom 16.09.2019. Han vil bli erstattet med Dr. Ellen Iselin Mamen frem til oktober 2020.

OBS- Kontoret er stengt fredag 23.08.19

19. august 2019

Det har vart vannskade på Rolvsøy legekontor. Vi har klart å holde åpent tross dette. Dessverre er vi nødt til å stenge kontoret førstkommende fredag da serveren våres må byttes. Ved akutte tilfeller, bes det ta kontakt med Fredrikstad Legevakt.

Sykemelding

30. september 2015

Som hovedregel må du på legetime for å få sykemelding. Dette gjelder spesielt ved nyoppstartet sykemelding, men også ved forlenging av tidligere sykemelding.

Kun unntaksvis kan dette gjøres over telefon, og dette skal være avtalt med legen på forhånd.

Legen har IKKE mulighet til å tilbakedatere sykemeldingen til før første registrerte kontakt. Hvis du ikke har rett på egenmelding må du derfor ta kontakt med legekontoret på første dagen du har fravær.

De som ikke har rett på egenmelding er følgende:

- Du har vært sykemeldt eller brukt egenmelding ila de siste 16 dagene

- Du har startet for ny arbeidsgiver og jobbet mindre enn 8 uker

Se for øvrig nav sine sider

Akutt Ø. hjelp

30. september 2010

Ring ø.hjelp telefon 69 35 43 28, dersom legekontor stengt, ring legevakt telefon 116117.

Akutt sykdom: 113

 Ø.hjelp timene brukes IKKE til forlengelse av sykemeldingsperioder.

Laboratoriet

30. september 2010

Blodprøver, sårskift og planlagte vaksiner/injeksjoner blir gjort mellom  08.30- 11.00 og 12.00-14.00 alle hverdager. Unntatt fredager; blodprøver kun frem til kl.11.00. Blodprøver som skal sendes pr. post kan ikke tas på fredag.