Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser

Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket.Den nye tariffen er gjeldende fra 1.juli 2011.

En gjør oppmerksom på at egenandelsfritaket kun gjelder for egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept/- sykemeldinger og rekvisisjoner.Annet inngår ikke i frikortgrunnlaget som: materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal o.l. 

OBS: Timer som ikke blir avbestilt senere enn 24 timer før avtalt time, eller ikke benyttes, blir belastet pasienten. Denne egenandelen inngår ikke i frikortavtalen.

Konsultasjon hos lege uten spesialistutdanning Kr. 155,-

Konsultasjon hos lege med spesialistutdanning Kr. 204.-

Sykebesøk av lege uten spesialistutdanning Kr. 209,-

Sykebesøk av lege med spesialistutdanning Kr. 245.-

Utfylling av sykemelding når pasienten er forindret fra å søke lege Kr. 66.- ( Husk at sykemeldingen gjelder kun fra første dag du tar kontakt)

Blodprøve Kr. 55.-

Attester Etter takst

Medisiner og forbruksmateriell Etter enhetspris

EKG Egenandel + materiellkostnad Kr. 55.- + kr. 93.-

Spirometri Egenandel + materiellkostnad Kr. 55.- + kr. 93.-

Blodprøver til multivisum Kr. 110.- 

Annet:

Disse prisene omfattes ikke av frikortordningen og skal ikke føres på egenandelskortet.

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: 

- Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m: kr. 34,-

- Spirometri kr. 93,-

- EKG kr. 93,-

- Kateterisering, mindre kirurgisk inngrep m.m: kr. 160,-

- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m: Fra kr. 126,-

-Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser osv. etter legens utgifter 

- Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten: kr. 50,-

PRISLISTE ATTESTER/LEGEERKLÆRINGERPRISER

Førerkortattest Kr. 500.-

Tilleggsattest diabetikere Kr. 100.-

Offshoreattest Kr. 1000.-

Attest/legeerklæring scooterdisp Kr. 250.-

Sjømannsattest Kr. 1570.-

Attest dykker fritid Kr. 760.-

Attest adopsjon Kr. 400.-

Attest søknad om TT-kort Kr. 250,-

Enkel legeerklæring/attest uten konsultasjon Kr. 100,-

Handicapparkering Kr. 250.-

Norges Motorsportsforbund Kr. 400.-

Helbredserklæring Kr. 350.-

Studentutveksling Kr. 350-600.-

Opptak Politihøgskolen Kr. 600.-