Dr. Mukkaden skal i permisjon fom 16.09.2019. Han vil bli erstattet med Dr. Ellen Iselin Mamen frem til 15.03.2020.